TARA BLANCA-en

Creative Director: Yusaku Mizushima
Hair & Makeup: Yusaku Mizushima
Photo: Kazu Nakamura
Stylist: Aco Kondo