TARA BLANCA -en

Creative Producer: Yusaku Mizushima
Hair & Makeup: Yusaku Mizushima
Photo: Yoshihiro Kawaguchi