TATABLANCA -en

Creative Director: Yusaku Mizushima
Hair & Makeup: Yusaku Mizushima
Photo: Yoshihiro Kawaguchi